Empty cart

Er zijn geen diensten toegevoegd aan de winkelwagen.

Privacybeleid

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen.
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via
info@hiraeth.nl
Lees ons Cookiebeleid om meer te leren over hoe we cookies gebruiken en welke opties u hebt om ze te beheren.
Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij HIRAETH DIGITAL (“bedrijf”, “wij”,“we”, “ons” of “onze”).
 
Wanneer u onze website HIRAETH.NL bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u ermee heeft. We hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in dit privacybeleid staan waarmee u niet akkoord gaat, stop dan a.u.b. met het gebruik van onze Sites en onze diensten.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze websites (zoals HIRAETH.NL, HIRAETH.DIGITAL, HIRAETH.MEDIA, HIRAETH.PRODUCTIONS, HIRAETH.STUDIO), en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we verwijzen voor hen gezamenlijk in dit privacybeleid als de “Sites“).
 
Lees dit privacybeleid aandachtig door, aangezien het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.
 
 
INHOUDSOPGAVE
 
Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
 
In het kort: we verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsgegevens en betalingsinformatie.
 
We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Sites, waarbij u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Sites of anderszins contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Sites, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:
 
Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoord hints en vergelijkbare beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.
Betaalgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en u dient zijn privacybeleid te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsverwerker om uw vragen te beantwoorden.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.
 
Automatisch verzamelde informatie
 
In het kort: Sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Sites bezoekt.
 
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Sites bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze sites gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Sites te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt hier over lezen.
 
 
In het kort: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.
 
We gebruiken persoonlijke informatie die via onze Sites is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen (“Zakelijke doeleinden”), om een contract met u (“Contractueel”) aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming (“Toestemming”), en/ of voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen (“Juridische redenen”). We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.
 
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
  • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken.
  • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie “WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN” hieronder).
  • Vervul en beheer uw bestellingen. We kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Sites uit te voeren en te beheren.
  • Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze sites, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.
 
 
In het kort: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.
 
We kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:
 
  • Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
  • Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
  • Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
  • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
  • Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.
 
Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:
 
  • Zakelijke overdrachten: We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 
 
In het kort: we kunnen cookies en andere tracking technologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
 
U kunt hier over cookies meer lezen.
 
 
In het kort: Ja, we gebruiken Google Maps om een betere service te kunnen bieden.
 
Deze website maakt gebruik van Google Maps API’s. U kunt de Servicevoorwaarden van de Google Maps API’s hier vinden. Raadpleeg deze link a.u.b om het privacybeleid van Google beter te begrijpen.
Door onze Maps API-implementatie te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van Google.
In het kort: we gebruiken momenteel geen social media logins.
 
In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
 
 
In het kort: we streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
 
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Sites op eigen risico. U moet toegang krijgen tot de diensten in een beveiligde omgeving.
 
 
In het kort: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.
 
We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Sites te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het ten laste gebruik van de Sites door een dergelijke minderjarige. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u kennis krijgt van gegevens die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@hiraeth.nl.
 
 
In het kort: u kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen..
 
U hebt het recht (i) om toegang te vragen tot en/of een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gebruik voor een dergelijk verzoek de onderstaande contactgegevens a.u.b. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 
Account Informatie
 
Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen, kunt u:
■ Log in op uw account en ga naar het Client Dashboard.
■ Klik op het icoon “Profiel bewerken”.
 
Om uw account te beëindigen kunt u contact met ons opnemen via manager@hiraeth.nl
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases verwijderen. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.
 
Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, heeft dit invloed op bepaalde functies of diensten van onze Sites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 
Afmelden voor e-mailmarketing: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink in de e-mails die we sturen te klikken of door contact met ons via de onderstaande gegevens op te nemen. U wordt dan verwijderd van de marketing-e-maillijst. We moeten u echter nog wel servicegerelateerde e-mails die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account sturen.
 
 
 
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.
 
In het kort: Ja, we zullen dit beleid zo nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.
 
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen duidelijk te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@hiraeth.nl
of per post naar:

Hiraeth Digital
Oosteinde 11A,
1474MB, Oosthuizen,
Nederland

Updated: 11-Jan-2022

Top